fbpx

Кога вдовецот има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови. Само прашај открива кои се посебните услови што треба да ги исполнува вдовецот за да му следува семејна пензија.