fbpx

Кога вдовицата има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови. Само прашај открива кои се посебните услови што треба да ги исполнува вдовицата за да и следува семејна пензија.