fbpx

Колкав стаж треба да има родителот за децата да имаат право на семејна пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.