Што е надлежност на Државниот инспекторат за животна средина, а што на локалните инспектори?

Какви проблеми можам да пријавам во Државниот инспекторат за животна средина?Одговара Сретен Стојковски од Државниот инспекторат за животна средина.