fbpx

Што е со редовното дезинфекциско одржување на зградата?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за домување.