fbpx

Тагови

Таг: деца

Дали корисниците на социјална помош можат да користат детски додаток за нивните деца?

Дали на лицата кои земаат социјална помош им следува и детски додаток за нивните деца? ...

Дали прифаќањето на геј браковите ќе значи автоматски посвојување деца?

...

Како можеме да одбраниме дете од мобинг од други деца во училиште?

Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум. Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот...

Дали може да се раскине договор за доживотна издршка ако е направен без знаење на сите деца на покојникот?

Дали ако едно од децата има направено договор за доживотна издршка без знаење на другите...

Дали на дете му следува дел од имотот на родителите после нивната смрт доколку имотот го препишат на сосема трето лице?

...