Тагови

Таг: странство

Дали за патување во странство на седумгодишно дете е потребна согласност и од двајцата родители?

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи...

Дали стажот стекнат во друга земја автоматски се внесува или треба да се достави некаква документација?

Одговара Мартин Сопронов од Институтот за човекови...

Дали треба да платам данок на парите од странство што ми ги испраќаат роднини?

Одговара Мухедин Авдиќ од Управата за јавни...

Дали е дозволено да се вози автомобил со странски таблички кој припаѓа на странски државјанин?

Одговара Тони Ангеловски од Министерството за внатрешни...

Дали подлежам на плаќање персонален данок на доход доколку живеам и работам во странство, а имам живеалиште (важечка лична карта) во Македонија?

Одговара Мухедин Авдиќ, раководител на сектор за даноци во Управата за јавни...

Дали општината има право да ни наплаќа двоен износ на данок за една единица имот ако повремено живееме во странство?

Дали општината има право да ни наплаќа двоен износ на данок за една единица имот ако...