fbpx

Каква стратегија за женско претприемништво ни треба?

Каква стратегија за женско претприемништво ни треба?

Стратегијата за женско претприемништво чека на потпис од министерот за економија. Дали со неа ќе се обезбеди комплементарност и временска поврзаност и на владините и на граѓанските иницијативи? За потребата од засилени претприемачки активности на жените зборува Валентина Дисоска од Здружението на бизнис жени.

Видеото е од веб-конференцијата „Еднаква моќ за жените. Како да ја подобриме состојбата?“, која ја организираа Институтот за комуникциски студии од Македонија и Институтот Изида Вита од Словенија. Погледни ги останатите видеа на ОВОЈ ЛИНК и #Прашај.

Каква стратегија за женско претприемништво ни треба?
Watch the video

Стратегијата за женско претприемништво чека на потпис од министерот за економија. Дали со неа ќе се обезбеди комплементарност и временска поврзаност и на владините и на граѓанските иницијативи? За потребата од засилени претприемачки активности на жените зборува Валентина Дисоска од Здружението на бизнис жени.

Видеото е од веб-конференцијата „Еднаква моќ за жените. Како да ја подобриме состојбата?“, која ја организираа Институтот за комуникциски студии од Македонија и Институтот Изида Вита од Словенија. Погледни ги останатите видеа на ОВОЈ ЛИНК и #Прашај.