fbpx

Исплатливост на работата

„Исплатливост на работата“ е една од шемите за гарантиран минимален доход, која доделува одреден процент (50-70%) од заработениот доход до 9.000 денари, во форма на социјална помош.

isplatlivost na rabotata

Тагови: