Дали мора да сум вработен повеќе од една година за да имам право на 13 плата од фирамата?

Дали мора да сум вработен повеќе од една година за да имам право на 13 плата од фирамата?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија