fbpx

Дали постои законска можност сите станари да платат за поправка на покрив?

Последниот спрат цел прокиснува, потребно е да се собере поголема сума на пари за да се стави покрив.

Одговара Лина Несторовска од Македонското здружение на млади правници