fbpx

Дали работодавачот е должен да го префрли работникот на друго работно место ако има лекарска препорака?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд