Дали во зграда во која станарите уште немаат имотни листови може да се донесе одлука на куќен совет за избор на управител?

Одговора Сеад Личина од Регулаторната комисија за домување.