fbpx

Каде да се обратиме за проблеми со цевка од парно греење?

Одговара Зоран Павловски од Регулаторната комисија за домување.