fbpx

Кога ќе заврши проектот на Македонски шуми за вработување лица со инвалидитет и кога тие ќе започнат со работа?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална политика