fbpx

Која постапка може да се поведе против извршител кој не ја почитува законската задршка на минимална плата или пензија?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП).