fbpx

Социјала

Колку време треба да си во брак за да наследиш пензија од сопружникот?

Колку време треба да си во брак за да наследиш пензија од сопружникот?Одговара Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и анализи...

Колку време треба да си во брак за да наследиш пензија од сопружникот?

Колку време треба да си во брак за да наследиш пензија од сопружникот?Одговара Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и анализи...

Дали е законски да се прекине надоместокот за породилно боледување ако во меѓувреме фирмата отиде во стечај?

Во работен однос бев 5 години, се породив во месец август и примав надокнада до ноември. Потоа надоместокот е прекинат. Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права...

Дали банките имаат право да ги блокираат и земаат средствата од Центарот за социјална грижа?

Јас сум телесен инвалид со ампутирана десна нога и имам направено 15 операции. Бев вработена и земав кредит, сега земам само мобилност и банката ме даде на извршител, кој одреди да плаќам 3500 месечно, меѓутоа банката ми ја задржува целата мобилност од 7000 денари...

Како можеме да одбраниме дете од мобинг од други деца во училиште?

Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум. Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум. Одговара Димитар Низамовски од Младинскиот образовен форум...

Дали може да се раскине договор за доживотна издршка ако е направен без знаење на сите деца на покојникот?

...

Дали некој воопшто се грижи за сексуалните работници?

...

Може ли на самохрана мајка на 6-годишно дете да ѝ бидат исплатени заостанатите долгови, поради што е скратена семејната пензија, и има ли право на друг надоместок?

Одговара Емилија Робановска од Македонската платформа против сиромаштија...

Тагови

24 ноември 2016

Дали тој што ја донел минималната плата во Македонија може да живее со неа?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

24 ноември 2016

Како јас и мојот партнер би основале семејство со минимална плата од 200 евра?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...