fbpx

Социјала

Дали може да се раскине договор за доживотна издршка ако е направен без знаење на сите деца на покојникот?

...

Дали некој воопшто се грижи за сексуалните работници?

...

Може ли на самохрана мајка на 6-годишно дете да ѝ бидат исплатени заостанатите долгови, поради што е скратена семејната пензија, и има ли право на друг надоместок?

Одговара Емилија Робановска од Македонската платформа против сиромаштија...

Дали државата може да ги ослободи невработените луѓе од плаќање комунални обврски?

...

Дали тој што ја донел минималната плата во Македонија може да живее со неа?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

Кога ќе се определи минималната плата на фармацефтите во Македонија кои се најдискриминирани од медицинската струка?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

Како јас и мојот партнер би основале семејство со минимална плата од 200 евра?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

Тагови