fbpx

Социјала

Зошто жртвите на сексуално вознемирување не ги пријавуваат случаите?

...

Зошто токму жените се најчести жртви на семејно насилство и сексуално вознемирување?

...

Колку институциите се моќни да ги оттргнат жртвите кои се соочиле со насилство од своите брачни партнери?

...

Дали корисниците на социјална помош можат да користат детски додаток за нивните деца?

...

Дали лицe кое нема доволно работен стаж за пензија може да добие минимален надоместок?

Мајка ми има околу 10 години работен стаж. Сега има 69 години, а не може да земе никаков надоместок за пензија иако и е плаќан пензиски стаж. Дали има некаква законска можност да добие некој минимален надоместок? Во 1995 мислам дека прекина да оди на работа и редовно се пријавуваше во Заводот за вработување...

Дали корисник на инвалидска пензија може да работи?

...

Дали лице со инвалидитет може да се исклучи од наследство на имот и дали може да бара нужен дел од имотот?

Немам увид по кој основ имотот е оставен само на братот, а двајцата родители се починати.Одговара Светлана Ќосева од Македонското здружение на млади правници...

Тагови

04 октомври 2017

На колку време корисник на социјална помош има право на еднократна парична помош?

На колку време корисник на социјална помош има право на еднократна парична помош?Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права...

09 септември 2017

Дали работниот стаж од Србија може да се префрли во Македонија?

Живеам во Прилеп и сум државјанин на Р. Македонија. Претходно живеев во Србија и таму имам работен стаж од 15 години. Дали тој стаж може да го префрлам во Македонија?Одговара Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и анализи...

07 септември 2017

Дали ми следува семејна пензија откако ќе наполнам 50 години, ако претходно не сум ја ставила во мирување?

Сопругот ми почина пред 19 години. Имам две полнолетни деца кои ја земаа неговата пензија додека се школуваа...

29 август 2017

Дали e важен стажот при добивање паричен надомест за телесно оштетување?

Имам 53 години и стаж само 9 години. Дали со 9 години стаж ми следува надоместок?Одговара Сибел Амет oд Хелсиншкиот комитет за човекови права...