fbpx

Дали лице со инвалидитет може да се исклучи од наследство на имот и дали може да бара нужен дел од имотот?

Немам увид по кој основ имотот е оставен само на братот, а двајцата родители се починати.

Одговара Светлана Ќосева од Македонското здружение на млади правници.