Колку институциите се моќни да ги оттргнат жртвите кои се соочиле со насилство од своите брачни партнери?

Колку институциите во Македонија се моќни да ја оттргнат потенцијалната жртва или веќе жртвите кои се соочиле со насилство од своите брачни партнери? Одговара Наташа Димитровска од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство