fbpx

Што се случува ако управителот на зградата не почитува судска одлука?

Одговара Јасмина Петреска од Регулаторната комисија за домување