Зошто иако поднесов за легализација во периодот кога легализацијата беше едно евро за квадрат добив решение во кое треба да платам целосна цена?

Поднесов барање за легализација во периодот кога легализацијата беше едно евро за квадрат сега добив решение во кое треба да платам целосна цена. Зошто во мојот случај не важи законот?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП)