fbpx

Тешко е да се препознаат анкетни „измамници“

Предизборните кампањи само што не почнале. А еднаш кога ќе почнат, испитувањата на јавното мислење се секојдневна тема, па зачестуваат и објавите на различните институти, агенции и центри кои испитуваат јавно мислење. Партиските реакции следат „по дифолт“. Граѓаните секогаш реагираат на анкетите, некогаш позитивно, а често и негативно, особено затоа што многумина сметаат дека анкетите се инструмент за правење притисок и насочување на јавното мислење кон одредена партија или коалиција. Неретко грешки прават и медиумите и ја комплицираат ситуацијата, бидејќи нејасно известуваат за анкетните резултати и не ги објаснуваат доволно и во детали резултатите кои ги анализираат. Дополнително, граѓаните се збунети и од анкетните центри „за една употреба“ кои објавуваат испитувања на јавното мислење со нереални и очигледно пристрасни резултати што резултира со неможност на граѓаните да разликуваат меѓу кредибилни и не кредибилни центри за испитување на јавното мислење.

За темата испитувања на јавното мислење, зборуваме со Андреја Стојковски од „Преспа Институтот“ и Никола Спасов од агенцијата „Рејтинг“.

Се ближат двојни избори, претседателски и парламентарни, па се поактуелни ќе стануваат анкетите. Но, дел од публиката секогаш е скептична и со голема резерва гледа на резултатите од нив. Како се прави една анкета, како тече процесот и како се објавуваат резултатите?

Стојковски: Една анкета не значи предвидување на изборен резултат!

Познато е дека многу агенции во САД во неколкуте последни циклуси на претседателски избори со огромни примероци правеа очајно лоши предвидувања, а некои со многу мали примероци успеваа многу прецизно да ги погодат резултатите?

Стојковски: САД - 230 милиони луѓе, 600 испитаници – точни предвидувања!

Кои се најчестите грешки кои медиумите ги прават кога објавуваат резултати од истражувачките центри? Една, на пример, е изразување на поддршката за одреден кандидат или партија како процент на поддршка на сите испитаници наспроти процент изразен од предвидената излезност. Ова лесно збунува, а медиумите често не го нагласуваат и објаснуваат.

Зошто е потешко да се предвидат изборните резултати на помалите партии? Што е тоа маргинална грешка и како таа влијае на проекциите кои се прават за она што реално го добиваме како резултат на изборите?

Спасов: Проценка на „нови играчи“ на политиката.

Имаат ли анкетите моќ да го сменат и насочат јавното мислење или тие се тука само да дадат предвидување без некое особено влијание врз јавноста и изборните исходи? Тие се средство за давање пресек на јавното мислење или за заведување на јавноста?
Со време се етаблираа неколку кредибилни центри за испитување на јавното мислење кај нас, кои меѓу себе имаат многу мали разлики во предвидувањата. Но, повремено се јавуваат и скоро непознати извори на анкетни предвидувања, особено непосредно пред избори, кои даваат потполно пристрасни и неверојатни предвидувања во границите на научната фантастика. Како да разликуваме сериозни од сензационалистички центри за испитување на јавното мислење?

Спасов: Тешко да препознаеме анкетни „измамници“!

Целиот поткаст под наслов „Јас само да прашам! може да го слушнете тука.