fbpx

Дали можe промените во системот за е-регистрација да ги правам без посредство на регистрационен агент?

Одговара Ленче Петрова – Киранџиска од Централниот регистар.