fbpx

Каква е законската постапка за регулирање односно пријавување на странски државјанин во македонска фирма?

Каква е законската постапка за регулирање односно пријавување на странски државјанин во македонска фирма?

Одговара Анита Цоневска од КХАМ Делчево