fbpx

Работнички права

Дали исплатата на минатиот труд има врска дали работникот потпишува договори на одредено или неодредено време?

...

Дали работодавачот има законска обврска да го пресметува во личниот доход за минат труд севкупниот стаж или само стажот во таа фирма?

...

Дали следува породилно отсуство за сопругот, доколку родилката не е вработена?

...

Дали смее работодавачот во замена за дневница за работа на празник на работникот да му даде слободен ден?

...

Дали работодавачот има ограничен рок да изготви решение за скратено работно време по препорака на инвалидско-пензиската комисија?

...

Колку години работно искуство со четврти степен средно образование треба да имам за да конкурирам за административен службеник?

Имам 12 години работен стаж со завршено средно образование од 3 степен, а минатата година земав диплома за завршено четиригодишно средно образование...

Кои услови треба административен работник во општина да ги исполни за да стане помошник раководител на сектор?

...

Тагови