Работнички права

Дали во Македонија има услови просечната плата да изнесува 30 илјади денари?

...

Дали директор на основно училиште го следува работно место после истекот на мандатот за директор?

...

Дaли инспекторите знаат дека 90% од приватните фирми исплаќаат плата по 10.800 денари, а другите пари ги даваат во плико за да не плаќаат пензиско и здравствено, а работното време е по 10-15 часа?

...

Дали невработените кои се евидентирани во Агенцијата за вработување повеќе од 15 години имаат право на нешто?

...

Дали зголемувањето на минималната плата ќе значи нови отпуштања на оваа група на вработени?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

Тагови