fbpx

Работнички права

Дали можам неискористените денови одмор од кај стариот да ги искористам кај новиот работодавач?

Кај претходниот работодавач ми останаа неискористени 11 дена од одморот. Пред да заминам од правната служба ми рекоа дека тие денови можам да ги искористам кај новиот работодавач и ми дадоа документ за префрлање на тие денови кај него...

Дали можам неискористените денови одмор од кај стариот да ги искористам кај новиот работодавач?

Кај претходниот работодавач ми останаа неискористени 11 дена од одморот. Пред да заминам од правната служба ми рекоа дека тие денови можам да ги искористам кај новиот работодавач и ми дадоа документ за префрлање на тие денови кај него...

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

...

Дали во Македонија има услови просечната плата да изнесува 30 илјади денари?

...

Дали директор на основно училиште го следува работно место после истекот на мандатот за директор?

...

Дaли инспекторите знаат дека 90% од приватните фирми исплаќаат плата по 10.800 денари, а другите пари ги даваат во плико за да не плаќаат пензиско и здравствено, а работното време е по 10-15 часа?

...

Дали невработените кои се евидентирани во Агенцијата за вработување повеќе од 15 години имаат право на нешто?

...

Дали зголемувањето на минималната плата ќе значи нови отпуштања на оваа група на вработени?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи ...

Тагови