Дали следува паричен надомест од Агенција за вработување ако те отпуштат?

Колку време треба да работиш во фирма за кога ќе те одјават да ти следува паричен надомест од завод?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)