fbpx

Дали следува паричен надомест од Агенција за вработување ако те отпуштат?

Колку време треба да работиш во фирма за кога ќе те одјават да ти следува паричен надомест од завод?

Одговара Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт – Скопје (ФЕС)