Работнички права

Дали е можно да се одјави вработен од фирма за време на бременост?

...

Дали по отказот ми следува К-15 за годинава и дали треба веднаш да ми биде исплатено со последната плата?

Работев во приватна фирма повеќе од 8 години заклучно со 2017 година и знам дека ми следува К-15 за годинава. Но од 01.11.2017 година спогодбено дадов отказ. Денес земав последна плата...

Каква е законската постапка за регулирање односно пријавување на странски државјанин во македонска фирма?

...

Дали можам неискористените денови одмор од кај стариот да ги искористам кај новиот работодавач?

Кај претходниот работодавач ми останаа неискористени 11 дена од одморот. Пред да заминам од правната служба ми рекоа дека тие денови можам да ги искористам кај новиот работодавач и ми дадоа документ за префрлање на тие денови кај него...

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

...

Дали во Македонија има услови просечната плата да изнесува 30 илјади денари?

...

Дали директор на основно училиште го следува работно место после истекот на мандатот за директор?

...

Тагови