fbpx

Дали на физички лица за извршена услуга може директно да им се плати или мора преку фирма?

Јас како физичко лице извршив една работа во едно училиште за која треба да бидам исплатен за извршена услуга дали е можно сега училиштето да ме исплати, или треба да најдам фирма на која треба да се префрлат средствата за извршена задача? Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за труд