fbpx

Колку години работно искуство со четврти степен средно образование треба да имам за да конкурирам за административен службеник?

Имам 12 години работен стаж со завршено средно образование од 3 степен, а минатата година земав диплома за завршено четиригодишно средно образование. Дали можам да аплицирам на оглас за административен службеник каде што условот е дека треба четврт степен на образование и 3 години работно искуство, а јас имам 13 години вкупен стаж од кои 1 година со повисокиот степен на образование.

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија