fbpx

Дали работодавачот има законска обврска да го пресметува во личниот доход за минат труд севкупниот стаж или само стажот во таа фирма?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална политика