fbpx

Дали пасош што има важност и печат од Северна Македонија мора да се промени?

Лицето живее во Тајланд и има важечка виза во пасошот.

Одговара Гоце Андреевски од Министерството за внатрешни работи.