fbpx

Дали бизнис стратегија што ја изработил студент за одредена фирма во рамки на студирањето, фирмата може да ја искористи без негово знаење и согласност?

Одговара Ина Џугуманова од Хелсиншкиот комитет за човекови права