Тагови

Таг: студенти

Европската иднина на младите во Македонија е само на хартија

Состојбата на младите во Македонија со децении сè повеќе се влошува што е причина повеќето да бараат начини...

Која е постапката за пријавување на сексуално вознемирување на факултетите?

 Одговара Теодора Милевска, активист во...

Каде може да се пријави сексуално вознемирување на факултетите?

 Одговара Теодора Милевска, активист во...

Дали студентите одредени коментари на професорите треба да ги разберат како сексуално вознемирување?

 Одговара Теодора Милевска, активист во Младинскиот...

Дали бизнис стратегија што ја изработил студент за одредена фирма во рамки на студирањето, фирмата може да ја искористи без негово знаење и согласност?

Одговара Ина Џугуманова од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Дали на студентка која во текот на студирањето станала мајка и сака да го продолжи студирањето и следуваат одредени погодности и кои?

Дали на студентка која во текот на студирањето станала мајка и сака да го продолжи...