Дали Водовод има право да го прекине снабдувањето со вода додека не се платат сметките кај извршител?

Дали Водовод има право да го прекине снабдувањето со вода додека не се платат сметките кај извршител?

Изваден е водомерот без присуство на сопственикот. Одговара Иван Менкиноски oд Хелсиншкиот комитет за човекови права.