fbpx

Дали вработени во Државната изборна комисија може да бидат на листа на советници или во избирачкиот одбор?

Одговара Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија.