fbpx

Кои се обележјата според кои може да се распознаат оригиналните банкноти од фалсификатите?

Одговара Бојан Цветковски од Дирекцијата за трезорско работење во Народна банка на РСМ