Тагови

Таг: кредит

После колку месеци работење работодавачот може да му одобри кредит на вработениот?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална...

Каде да се обратам да ми бидат вратени парите од кредитот што го отплатив како жирант?

 Жирант сум на кредитобарател. Го отплатив кредитот и уште не ми ги дава парите. Има ли надлежна...