Како вработен во државна институција може да се одбрани од мобинг од претпоставените?

Како вработен во државна институција може да се одбрани од мобинг од претпоставените?

Каде може да се обратам?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на Македонија