fbpx

Кои услови треба да ги исполнам за да остварам право на старосна пензија?

Кои услови треба да ги исполнам за да остварам право на старосна пензија?

Одговара Даниела Божиновска од Министерството за труд и социјална политика