fbpx

Дали може да се спречи излевањето на тешки метали во реките?

Дали може да се спречи излевањето на тешки метали во реките?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно планирање