fbpx

Дали за преместување на струјомер по барање на ЕВН корисникот ги сноси трошоците за преместување?

Дали за преместување на струјомер по барање на ЕВН корисникот ги сноси трошоците за преместување?

Одговара Атанас Ковачевски од ЕВН Македонија