fbpx

Дали за преместување на струјомер по барање на ЕВН корисникот ги сноси трошоците за преместување?