fbpx

Дали финансиските податоци за фирмите се јавно достапни?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија