fbpx

Дали ќе може да гласам ако имам лична карта со старото има на државата?

Одговара Љупка Гугучевска Филипоска од Државната изборна комисија.

На престојните претседателски и парламентарни избори 2024 година ќе може да гласате со важечки документ за лична идентификација односно лична карта или пасош или лична карта или пасош чија што важност истекла во период од девет месеци пред одржување на изборите.