fbpx

Дали може правен субјект да биде во статус на мирување за време на пандемијата?

Одговара Ирена Лазарова од Централниот регистар на Република Северна Македонија