fbpx

Дали постапката за згрижувач е иста за деца со типичен и нетипичен развој?

Одговара Валентина Димовска од СОС Детското село.

Згрижувачите кои се подготвени во својот дом згрижуваат деца со одредена попреченост, односно деца коишто имаат потреба од специјализирано згрижувачко семејство поминуваат на една напредна обука тоа е обука за специјализирано згрижување каде што се стекнуваат со дополнителни знаења и способности како најсоодветно да излезат во пресрет на барањата на децата со попреченост.

Повеќе информации на бесплатниот телефон 075 277 447 и на веб страната www.zgrizuvanje.mk