fbpx

Дали записник од Државен управен инспекторат е конечно решение за да постапи една установа?

Веќе три месеци откако добив записник, но без никаква промена во работните позиции. Дали записникот е конечно решение за да постапи една установа каде што се констатирани неправилности во врска со незаконско унапредување вработени? Која е постапката за понатамошно проследување?

Одговара Мартин Сопранов од Институтот за човекови права