fbpx

Дали згрижувач може да биде лице во неговиот дом?

Одговара Валентина Димовска од СОС Детското село.

Во суштина згрижувањето претставува семејно базирана грижа и згрижувачот згрижувачката функција ја извршува во сопствениот дом каде што обезбедува 24 часовна секојдневна грижа за децата коишто се сместени во неговиот дом. СОС детското село со својата програма Центар за поддршка на згрижувачки семејства е стручниот тим е во поддршка на згрижувачот со стручната поддршка и помош што му ја дава на згрижувачот помагаат тој полесно да се снајде во секој дневната грижа и всушност го воведуваат и го поддржуваат во текот на целиот процес на обавување на згрижувачката функција.

Повеќе информации на бесплатниот телефон 075 277 447 и на веб страната www.zgrizuvanje.mk