fbpx

Каде да се обратам за да престане да ми се одвојува членарина од пензијата за пензиски друштва?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.